Fark Yarat Yerele Değer Kat, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörlüğünde yürütülecek olan 1 yıllık bir projedir. Fark Yarat Yerele Değer Kat, Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği, Kemer Turizm Eğitim Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Adrasan Belediyesi olmak üzere dört ortakla yürütülecek olup, atık malzemelerden yaratıcı ve sürdürülebilir ürünler üreten, Ayvalık’ta kurduğu atölyesinde yörede yaşayan kadınlara iş imkanı sunarak ve ortaya konulan emeğin karşılığını alma fikrini benimseyerek çalışan Çöp (m)adamlar hem eğitim, hem de satış ağı oluşturmada iştirakçi olarak destek olacaktır.

Fark Yarat Yerele Değer Kat projesiyle gençlere bölgenin önde alanı olan turizmde istihdam potansiyelini artıracak beceriler kazandırmak, ve yereldeki değerleri ortaya çıkararak ve çevreyi koruyarak düzenli bir gelire sahip olmamış genç kızları iş gücüne katmayı, kadınların gerek aile gerekse toplum içindeki konumunu güçlendirerek ailelerine hem bir kaynak sağlamalarını hem de ekonomik özgürlüklerine sahip olabilecekleri iyi bir model oluşturmak hedeflenmişitir. Bu bağlamda projenin özel hedefi; gençlerin istihdam edilebilirliğini ve gençlerin girişimcilik becerilerini artırmaktır. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla lise mezunu veya okulu terk etmiş, belli bir mesleği olmayan, sosyo ekonomik yönden dezavantajlı  olan gençler erken evlenen veya okula ailevi ve sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı devam edemeyen özellikle genç kızlar ve engelli gençlere bir dizi eğitim, staj ve danışmanlık hizmeti vermek öngörülmüştür. Seçilen 60 genç içerisinde kız ve erkek sayıları eşit tutulmakla birlikte seçim aşamasında engelli gençlere de yer verilmesi ve engellerin kaldırılması hedeflenmektedir.

The Format Of A Research Paper Proje hedef grubu 17-29 yaş aralığı olarak belirlenmiştir. Bölgede genç potansiyeli çok fazla olmasına rağmen bazıları eğitim amaçlı evden ayrılmakta ancak birçoğu lise eğitimini bitirdikten sonra eğitime devam etmeyip serada yada pansiyonlarda çalışmakta olup, fakat gençler eğitimli olmadıkları ve turizm alanında da kalifiye bir beceriye sahip olmadıkları için sezon olarak geçen 5 ay boyunca çalışmakta kalan 7 ay da tesislerin kapanması nedeniyle işsiz kalmaktadırlar. Diğer hedef grubu olan Adrasan’daki genç kızların birçoğu erken okulu terk etmekte ve erken evlenmekte ya da tanıdıkların tesislerin de çalışıp kış döneminde evde oturmaktadır.

click Proje kapsamında; turizm alanında istihdamı ve turizme yönelik gençlerin girişimciliğini ve istihdamını güçlendirecek pratik bilgilerin yer aldığı, iş güvenliği ve iş hukukuna yönelik bilgiler veren ‘’Turizmde Genç Çalışanlar’’ klavuz kitapçığı hazırlanacaktır.

source moscou à st petersbergмакияж серыми синими тенямикак правильно наносить консилеропционы форекс онлайнкупить безынерционную катушку в украине

watch Copyright © 2018 . Tasarım ve Uygulama antalya web tasarım

antalya transfer